Styrelsen

Styrelsen 2022 består av:

Ordförande: 
Kenneth Karlberg
kenneth_karlberg@telia.com
070 364 93 90

Sekreterare:  
Anton Blomgren (Tekniska, tävlingsarr.)
anton.blomgren@icloud.com
073 846 00 09

Kassör:
Yngve Wegelius
ywegelius@telia.com
070 630 60 89

Övriga ledamöter:

Christina Gustavsson (Marknad)

christina.gustavsson@ebrevet.nu

Mikael Andersson (Support)

kmaab2012@gmail.com

Kent Mossbäck (Träning, tävling)

kent.mossback@gmail.com

Samuel Andersson  (Kommunikation)
samuelandersson88@gmail.com
073 026 89 99 


Suppleanter:
 

Ann-Charlotte Wallenhammar (Rekrytering)
ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se
070 329 17 81

Vakant